Δ.Σ. Εταιρείας

Το πρώτο μουσείο στο Μπουλάκ, Κάιρο.

ΔΣ 2013-2017

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Αιγύπτου, το επταμελές Δ.Σ. ύστερα από εκλογές έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χρυσικόπουλος Bασίλειος, δρ. Αιγυπτιολόγος – Αρχαιολόγος.
Αντιπρόεδροι: Κολτσίδα Κατερίνα, δρ. Αιγυπτιολόγος-Αρχαιολόγος, Λαζαρίδης Νικόλαος, δρ. Αιγυπτιολόγος.
Γεν. Γραμματέας: Μωυσίδου Δέσποινα, δρ. Ανθρωπολόγος/Βιολόγος.
Ταμίας: Λιάκουρας Ιωάννης, Μ.Υ. Υπουργείου Υγείας.
Μέλος: Ξεκαλάκη Ζέτα, δρ. Αιγυπτιολόγος-Αρχαιολόγος.
Μέλος: Παπαδοπούλου-Χρυσικοπούλου Ευαγγελία, δρ. Αρχαιολογίας.

ΔΣ 2009-2013

Πρόεδρος: Χρυσικόπουλος Bασίλειος, δρ. Αιγυπτιολόγος – Αρχαιολόγος.
Αντιπρόεδρος: Λιάκουρας Ιωάννης, υπ. δρ. Φιλοσοφίας, Μ.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κ.Α.
Γεν. Γραμματέας: Παπαδοπούλου-Χρυσικοπούλου Ευαγγελία, δρ. Αρχαιολογίας.
Ταμίας: Φραντζεσκάκης Αριστογείτων, Αρχαιολόγος.
Μέλος: Λαζαρίδης Νικόλαος, δρ. Αιγυπτιολόγος.
Μέλος: Πασχαλίδης Κωνσταντίνος, Αρχαιολόγος, δρ. Αρχαιολογίας.
Μέλος: Σπυρόπουλος Αναστάσιος, Μαθηματικός.