Εγγραφή μέλους

H υποψηφιότητα εγγραφής νέου μέλους γίνεται ύστερα από την υποβολή αίτησης εισόδου του ενδιαφερόμενου στην Ε.Ε.Μ.Α.Α. (βλ. συνημμένο αρχείο)

Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, από τις δωρεές και χορηγίες καθώς και από τα έσοδα των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, που προκύπτουν προς όφελος της Εταιρείας.

Συνδρομή έτους 2018

Απλή ετήσια συνδρομή: 30 €
Ζευγάρια: 45€
Φοιτητές - Άνεργοι: 20 €

Εγγραφή για δύο συνεχόμενες χρονιές 50 ευρώ/άτομο, 80 ευρώ/ζευγάρι.

Δωρητής: 50 €- 100 €
Χορηγός: 100 € - 500 €
Μέγας χορηγός: 500 € και άνω